Kunstkoop Mondriaanfonds
100% kunst | 0% rente

Met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds kunnen particulieren hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij ruim 120 galeries verspreid over Nederland zonder dat zij rente hoeven te betalen. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening.

Wanneer geldt de KunstKoop?
- Het werk moet worden gekocht bij een galerie die aangesloten is bij de KunstKoop.
- De regeling is van toepassing voor particulieren in de leeftijd van 18 tot en met 77 jaar. Hierbij geldt dat de lening maximaal mag lopen tot de 79e verjaardag. (Dat betekent dat personen van 76 jaar voor maximaal twee jaar een lening kunnen afsluiten en personen van 77 jaar voor maximaal één jaar. De minimale looptijd is in alle gevallen één jaar.)
- De regeling geldt voor kunstwerken (minimumprijs 750 euro) die gemaakt zijn ná 1945 door nog levende kunstenaars.
- Werken in oplage moeten aan bij de de galeriehouder bekende eisen voldoen.
- Het werk mag niet eerder verhandeld zijn.

Hoe werkt de KunstKoop?
U besluit een kunstwerk te kopen in een galerie die deelneemt aan de KunstKoop. U sluit met de galeriehouder een koopovereenkomst en doet de aanbetaling. Bij de galeries ontvangt u een papieren aanvraagformulier dat u samen met de bijbehorende bijlagen per post naar ABN AMRO kunt sturen.

De bank beoordeelt na ontvangst of de lening kan worden verstrekt volgens de richtlijnen van consumptief krediet. Toetsing en registratie van de lening bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel maken deel uit van de procedure. Als de lening wordt toegekend, betaalt ABN AMRO het totaalbedrag rechtstreeks aan de galerie en lost het bedrag in termijnen af. De rente van de lening wordt door het Mondriaan Fonds aan de bank betaald. Er zijn geen administratieve kosten.

Wat zijn de maandelijkse lasten?
- De aanbetaling bedraagt in ieder geval 10 procent van de prijs. De gevraagde betaling is maximaal 450 euro. Indien gewenst kunt u meer aanbetalen. Voor werken met een kostprijs boven 7.950 euro gelden hogere aanbetalingen.
- U betaalt minimaal 22,50 euro per maand aan aflossing.
De lening bedraagt minimaal 675 euro en maximaal 7.500 euro per kunstwerk. Kost het kunstwerk meer, dan voldoet u het resterende bedrag zelf.
- De looptijd van een lening is minimaal één jaar en maximaal twee jaar. U kunt altijd zonder extra kosten vervroegd aflossen.*

U kunt een indicatie van de hoogte van uw aflossingen berekenen via het calculatieprogramma. Zo ziet u in een oogopslag wat de KunstKoop voor u kan betekenen bij de aanschaf van een kunstwerk.

* Vanaf 1 januari 2020 is de maximale looptijd van leningen die ABN AMRO vertrekt twee jaar in plaats van drie jaar.

Nieuwe samenwerkingspartner Santander Consumer Finance Benelux
Het Mondriaan Fonds heeft een nieuwe samenwerkingspartner voor de KunstKoop gevonden: Santander Consumer Finance Benelux. De huidige KunstKoopregeling met samenwerkingspartner ABN AMRO eindigt op 1 april 2020.

Aanvragen voor KunstKoopleningen konden tot en met 29 februari 2020 worden ingediend bij ABN AMRO. De bank heeft beloofd alle volledige aanvragen behandelen, met uiterste datum 1 april 2020. Naar verwachting kunnen vanaf medio april aanvragen worden ingediend bij Santander Consumer Finance Benelux. Tussen 1 maart en medio april kunnen tijdelijk geen aanvragen voor KunstKoopleningen worden gedaan.

Meer weten?
Meer informatie over de KunstKoop is te verkrijgen bij de vermelde galeries. Ook kunt u contact opnemen met Douke IJsselstein (projectmedewerker) of Carmen Muskee (communicatiemedewerker) van het Mondriaan Fonds, 020-5231523.

website: Maurits de Bruijn